UNCHAINED MELODY

Tôi nghe bài này vào lúc gần 1:00 sáng. Mỗi bài hát đến với tôi bằng cách này hay cách khác đều xuất từ những cảm xúc, từ bên trong. Có khi cảm xúc được giấu kỹ càng, chỉ cần một cái chạm khe khẽ thì nó tự dưng bung ra, và tôi tìm nghe ca khúc thích hợp. Có thể, nếu bạn đọc nhiều bài viết của tôi, sẽ thấy nhàm chán vì đa số những bài viết đều là về tình yêu. Nhưng tôi không thể viết khác đi, vì chính những cảm xúc của tình yêu thường … Đọc tiếp UNCHAINED MELODY